URNIMATUSED JA KOMBETALITUSE VIISID

Nagu mitmel pool mujal maailmas, hakati ka Eestis tuhastamist propageerima suuresti seetõttu, et kirstumatuseks ei ole piisavalt matmiskohti, uute kalmistute rajamine või vanade laiendamine on problemaatiline ning kirstumatus on kallis. 

Tuhastamisele eelnevad ja järgnevad kombetalitused

Krematoorium  on surnute põletamise hoone, kus surnu tuhastatakse. Tekkinud tuhk paigutatakse tuhastusurni, mis seejärel antakse üle lahkunu omastele.

Krematoorium on seega kõigest vahelüli enne põrmuga lõplikku hüvastijätmist ja see tähendab, et tuhastamisele järgneva kombetalituse viisi ning koha üle otsustavad lahkunu omaksed.

Krematooriumites (näiteks Tallinna Krematooriumis) toimub tseremoonia kahel viisil. Urnimatuse korral on surnu eelnevalt tuhastatud. Tseremoonia ajal on kirstu asemel urn, talituse lõppedes viiakse urn kabelist välja.

Teise võimalusena toimub kombetalitus ümber avatud väärispuidust kirstu, mis talituse lõpul alla langedes sümboliseerib harjumuspärast hauamatust. Seejärel kadunu tuhastatakse. Tuhk puistatakse urni ja antakse kokkulepitud ajal üle omastele.

Vastavalt omaste või lahkunu soovile paigutatakse urn mõlemal juhul hiljem kas kolumbaariumi ehk urnimüüri, maetakse või puistatakse tuhk laiali.

Krematooriumis toimuvatele kombetalitustele soovitatakse tuua lõikelilli ja väiksemaid leinakimpe. Pärjad ja potililled sobivad paremini hauamatustele.

   © 2015 CULSTONE.