KOLUMBAARIUM – MIS JA MILLEKS?

Nimetus “kolumbaarium” tuleneb tuvilast — Columba on tuvi ladinakeelne nimi, tuvide pidamiseks on kasutatud samataolisi paljukambrilisi ehitisi.

Kolumbaariumid ehk urnimüürid

Alates sajandivahetusest hakati mõõtma väiksemaid hauaplatse tuhaurnide tarbeks, kalmistutele hakati kavandama kolumbaariume ja tuhapuistealasid.

Kolumbaarium on tuhaurnide hoidmise ruum või vastav ehitis.

Kolumbaariumid Eestis:

  • Taastatud Tori kirik pühitseti 23. aprillil 2001. Urne on seal võimalik paigutada kiriku seina sisse.
  • Tallinna Metsakalmistul pühitseti 2. oktoobril 2006 madal paekivimüür 111 ühekohalise ja 73 kahekohalise õõnsusega, mis on pealt kaetud graniitplaadiga.
  • Tartu Pauluse kiriku all pühitseti 23. septembril 2012 kolumbaarium, mille seinas on 254 seitsmekohalist urnikambrit, lisaks puisteala tuha matmiseks ilma urnita.

Ka Eestis, nagu mitmel pool mujal maailmas, hakati tuhastamist propageerima suuresti seetõttu, et kirstumatuseks ei ole piisavalt matmiskohti, uute kalmistute rajamine või vanade laiendamine on problemaatiline ning kirstumatus on kallis. Seetõttu on surnud lähedaste kremeerimine – seda eriti just viimastel aastatel – pidevalt ja isegi hüppeliselt kasvanud.

Kalmistu urnimüür

Sisekolumbaarium

Loremnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn